Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Firma System 7 Security specjalizuje się

w imporcie wysokiej jakości identyfikatorów RFID. Cennik niniejszy nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa i obowiązuje od 01.01.2015

do dnia publikacji nowszej wersji. Importer nie gwarantuje, że w każdym czasie i w każdej ilości wymienione towary będą dostępne w jego magazynach lub w ogóle dostępne.

System 7 Security sp. z o.o., siedziba: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, biuro i korespondencja: ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 338218777, infolinia: 801 000 307,

e-mail: biuro@system7.pl, NIP: 9372657132, KRS: 00004000835, Kapitał zakładowy: 1 810 000,00PLN

Posted in Bez kategorii