Opony

Tutaj będzie strona o zastosowaniu tagów RFID NFC do oznakowania i identyfikacji  opon.  Zarówno stosowanych fabrycznie przez producentów jak i na etapie poprodukcyjnych przez ich właścicieli i różne serwisy zajmujące się ich obsługą eksplatacyjną.