Údržba vybavení

Údržba vybavení

Tato stránka se zaměří na používání značek RFID / NFC při dohledu a zdokonalování prací souvisejících s údržbou různých typů objektů, strojů a zařízení.
To platí zejména pro výrobní stroje, prvky infrastruktury vyžadující pravidelnou kontrolu, osobní ochranné prostředky, protipožární zařízení, místa vyžadující systematickou přítomnost konkrétních osob nebo služeb údržby atd.
Proces údržby a dohledu nad konkrétními objekty a osobami povinnými pobývat na konkrétních místech ve stanovených časech lze výrazně automatizovat a vylepšit díky použití vysokofrekvenční identifikace.
Máme velmi širokou škálu vysoce kvalitních a levných značek vhodných pro tento typ aplikace. Díky široké výrobní základně a mnohaletým zkušenostem, pokud je to nutné, můžeme také navrhnout a vyrobit RFID tagy šité na míru individuálním podmínkám a požadavkům uživatele.

Naše společnost jako distributor všech typů značek a zkušený specialista v oboru RFID / NFC vám pomůže najít optimální řešení pro váš případ.

Zveme vás, abyste nás kontaktovali a stručně popsali vaše potřeby nebo vznikající pochybnosti kliknutím na položku KONTAKT na této stránce.