Politika soukromí

A) Zájmy Těch, kteří nám dali svou důvěru, a zejména ochrana všech informací, které se jich týkají, jsou jednou z priorit naší činnosti.

Snažíme se nepožadovat žádné soukromé údaje kromě těch, které jsou nezbytné pro co nejlepší plnění svěřených úkolů a zvýšení spokojenosti našich zákazníků.

Jste-li zástupcem firmy nebo instituce, srdečně Vás zveme ke zřízení vlastního uživatelského účtu, díky kterému budete mít přístup k informacím určeným zvláště pro Vás a budeme Vám moci předat některé důležité informace. Vytvořený účet můžete později odstranit, pokud to budete považovat za vhodné.

B) Jaké údaje uchováváme:
– Pokud jste u nás provedli nákup, byly údaje nezbytné k vystavení faktury DPH uloženy do našeho účetního a obchodního systému.
– Shromažďujeme také údaje vyplývající z všeobecných zásad připojení k internetu (IP adresy, typ prohlížeče, název operačního systému apod.), využíváme je pro technické a statistické účely.
– Pokud jste založili vlastní účet nebo jste se zapsali na distribuční seznam, máme údaje, které jste se rozhodli tam uvést – slouží pouze k těm účelům, pro které byly uvedeny.
– Pokud nám z jakýchkoliv důvodů poskytujete jakékoliv údaje, musíte si uvědomit, že mohou být zaznamenány v našich poštovních systémech, CRM a dalších za účelem lepšího splnění Vašich očekávání v budoucnosti a zdokonalení naší nabídky.

C) Podle Zákona o ochraně osobních údajů máte plné právo nahlížet do svých údajů, doplňovat je, opravovat, aktualizovat nebo napravit a požadovat jejich odstranění. Můžete to provést pomocí elektronické pošty nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu: SYSTEM 7 Security, ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała. Údaje shromažďované systémem automaticky nelze změnit ani odstranit.

D) DŮRAZNĚ PROHLAŠUJEME, ŽE NIKDY A Z ŽÁDNÝCH DŮVODŮ NEPRODÁVÁME, NEPOSKYTUJEME ANI NEZPŘÍSTUPŇUJEME JAKÉKOLIV ÚDAJE, KTERÉ MÁME K DISPOZICI, TŘETÍM OSOBÁM.

Jedinou výjimkou mohou být instituce oprávněné k přístupu ke konkrétním údajům na základě zákona a s nimi spojené subjekty.

Údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme v souladu s platnými právními předpisy a našimi závaznými bezpečnostními postupy. Vynakládáme veškeré úsilí, aby k nim žádné nepověřené osoby neměly přístup.

E) Zachovejte prosím opatrnost při zacházení s přístupovými údaji k našemu Webu.

Osoba, které je zpřístupníme, zodpovídá za jejich použití. V případě jakéhokoliv podezření, že by se Vaše údaje (např. heslo) mohly dostat do rukou třetích osob, proveďte prosím jejich okamžitou změnu nebo nás informujte o nastalé situaci.
Buďte také prosím opatrní při sdílení téhož počítače s jinými uživateli. Po dokončení návštěvy na našem Webu se prosím odhlaste a zapisujte si hesla tak, aby se k nim jiné osoby nedostaly.

F) Platební karty a internetové převody.
Nemáme (a nechceme mít) přístup k žádným údajům, které uvádíte při platbách platebními kartami nebo při internetových převodech. Během této operace budete přesměrován na webové stránky Vámi zvolené banky nebo autorizačního servisu (adresa takové stránky musí začínat na https:, a certifikát musí potvrdit její totožnost). Všechny tam uvedené informace budou k dispozici pouze institucím, které provozují vybrané stránky. Tyto instituce nám mohou zaslat pouze zprávu s potvrzením o Vámi provedené transakci.

G) „Koláčky” (cookies) a podobná řešení

Cookies vytvořené v souvislosti s Webem slouží ke zvýšení pohodlí jeho používání, ukládání informací o Uživateli (např. během registrace, přihlášení, zasílání objednávky) a pro statistické účely (např. Google Analytics), apod.

Uživateli je může kdykoliv smazat nebo změnit nastavení používaného prohlížeče v souladu s informacemi uvedenými v jeho návodu na obsluhu. Vypnutím „cookies” a podobných řešení běžně využívaných v prohlížeči může dojít k problémům při využívání některých funkcí Webu.

H) System 7 Security neodpovídá za postupy a informace uvedené na stránkách, na které odkazují odkazy uvedené na Webu.

I) Pokud uživatel nesouhlasí s jakýmkoliv ustanovením Pravidel nebo Politiky soukromí, nesmí Web používat.

J) Závazné znění Politiky soukromí je vždy dostupné na Webu a může být kdykoli změněno bez předchozího upozornění.