Představenstvo

Představenstvo:

Mirosław Wandzel – předseda představenstva, generální ředitel.

Zakladatel firmy a současný podílník. Titul diplomovaného inženýra získal na AGH  v Krakově. Postgraduální studium  absolvoval na SGH ve Varšavě.
Od r. 1990 je spojen s firmou System 7 Security.