Częstotliwości radiowe

W tym miejscu będą istotne informacje  dotyczące  częstotliwości radiowych stosowanych w  naszych produktach