Tekst aletr garfiki domyślenej 700x395

Seven Guard system

System kontroli pracy personelu Seven Guard.

Produkcję naszego systemu rozpoczęliśmy pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Początkowo był on przeznaczony do kontroli

pracy wartowników, jednak przez te
wszystkie lata doskonalimy go nieustanie, znajdując coraz to nowe zastosowania.

Opis problemu:

W jaki sposób łatwo , tanio i obiektywnie nadzorować pracę/przemieszczanie osób (lub przemieszczanie się przedmiotów), które

powinny być w określonych miejscach w wyznaczonym czasie?

Czy da się „zautomatyzować” taką kontrolę, tak aby zbytnio nie angażować czasu i uwagi osób zarządzających,

gwarantując jednocześnie wymagany poziom zaangażowania nadzorowanych pracowników?

Przykładowo:

pielęgniarka ma sprawdzać stan chorego (lub aparatury) np. co 2h w nocy oraz co 4h w dzień,

wartownik ma sprawdzać chronione obiekty w określonej kolejności, co 30 – 90 minut,

firma konserwująca jakieś urządzenia (np. windy, gaśnice, systemy alarmowe, sygnalizację świetlną^ lub

cokolwiek innego) ma robić to np. raz na kwartał,

zawodnik (np. w biegach na orientację/wyścigach terenowych) ma osiągnąć określone punkty kontrolne,

sprzątaczka ma „odwiedzać” toalety na 1. i 2. piętrze co godzinę, a na 3. i 4. piętrze co 2h,

pracownik utrzymania ruchu ma za zadanie sprawdzić wszystkie maszynownie i rozdzielnie co 3h,

kierowca ma wyjechać z bazy o 6:00 +/-10min i dostarczyć ładunek do miejsca A o 10:15 +/- 30min

oraz miejsca B o 12:30 +/- 20min,

ekipa odpowiedzialna za tymczasowe oznakowanie drogowe w trakcie przebudowy ulicy jest zobowiązana

sprawdzać działanie sygnalizacji i ustawienie znaków np. co 3h w dzień oraz o 22, 24, 3, 5, 6 +/- 20min.

w nocy,

ktokolwiek (lub cokolwiek, np. kontener) ma być w określonym miejscu w wyznaczonym czasie lub w ogóle

jest tylko ważne kiedy (na pewno) tam był (było).

Rozwiązanie:

System został stworzony właśnie po to, aby rozwiązać ten problem. Idea systemu jest bardzo prosta i polega na

rozmieszczeniu w nadzorowanych miejscach małych i tanich punktów kontrolnych. Punkty te s^ odporne na warunki

atmosferyczne i nie wymagaj^ zasilania.

Pracowników wystarczy zaopatrzyć w niewielki rejestrator Seven Guard i …

problem rozwiązany!

Po przybyciu do miejsca z zamontowanym punktem kontrolnym wystarczy tylko na

ułamek sekundy przytknąć rejestrator do punktu, aby zapisał on w swojej

niekasowalnej pamięci dokładną datę i czas obecności nadzorowanej osoby w danym

miejscu.

Zdarzenia zapisane w rejestratorze można w stosownej chwili odczytać na dowolnym

komputerze lub mogą^ być automatycznie przesyłane „do centrali” za pomoc^ poczty

internetowej.

Wkrótce wprowadzimy do sprzedaży wersja rejestratora z wbudowanym modułem

GSM, umożliwiającym przesyłanie informacji o zdarzeniach natychmiast po ich

wystąpieniu (on line) oraz inną wersję Seven Guarda z odbiornikiem GPS

pozwalającym na szybką lokalizację urządzenia.

Najważniejsza cecha naszego systemu:

To, co zdecydowanie odróżnia nasz system od papierowych raportów i podobnych metod, to możliwość samodzielnego

(automatycznego) sprawdzania, czy w dowolnym okresie wszystko przebiegało prawidłowo.

Jeżeli tylko jest możliwe ustalenie jakiegokolwiek okresowego harmonogramu pobytu poszczególnych pracowników

w określonych miejscach (harmonogramu pracy), to komputer (w ograniczonym zakresie również sam rejestrator)

samodzielnie przeanalizuje nawet tysiące zapisów i szybko przygotuje zwięzły raport

(za dowolny okres) zawierający wyłącznie informację o błędach w pracy (np. nieobecność w danym miejscu

lub obecność o niewłaściwej porze, itp.).

Pozwala to osobie nadzorującej pracę pracowników w dowolnej chwili szybko, łatwo i OBIEKTYWNIE

sprawdzić jej przebieg, a zaoszczędzony czas i „energię” przeznaczyć na inne zadania.

Oczywiście, w analogiczny sposób można nadzorować przemieszczanie się przedmiotów – wystarczy tylko trwale

przymocować do nich odpowiednie punkt kontrolne/identyfikatory.

Komu to potrzebne:

System Seven Guard powstał na zapotrzebowanie firm zajmujących się ochroną oraz wojska i w tych

miejscach jest od wielu lat powszechnie stosowany.

Z biegiem czasu sprawdził się również w bardzo wielu zastosowaniach odmiennych niż

ochrona: np. służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwa

transportowe, firmy budowlane, placówki służby zdrowia i opiekuńcze, firmy

sprzątające, straż miejska, utrzymanie dróg, a nawet żegluga morska.

Możliwości jego zastosowania są prawie nieograniczone i zalezą tylko od inwencji

i wyobraźni osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami

lub nad przemieszczaniem się przedmiotów.

Czy to nie jest „inwigilacja”?

Zdecydowanie NIE. Inwigilacja to tajna obserwacja kogoś lub tajny nadzór nad kimś.

Ten system nie ma nic wspólnego z inwigilacja Po pierwsze, jest to całkowicie JAWNY nadzór nad praca personelu,

a po drugie, sprawdzane jest to, czy dana osoba właściwie wykonuje swoje obowiązki ZAWODOWE, za wypełnianie których otrzymuje wynagrodzenie.

Można by wręcz powiedzieć, ze brak takiego OBIEKTYWNEGO nadzoru nad rzetelnym wykonywaniem zadań,

za które się płaci jest czymś niewłaściwym i świadczy o pewnej „niefrasobliwości” odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.

Wdrożenie systemu Seven Guard z pewnością będzie mile widziane przez pracowników, którzy rzetelnie wywiązują się

ze swoich obowiązków (ponieważ nareszcie będą mogli wykazać, że tak jest), zapewne nie wzbudzi jednak entuzjazmu

u tych, którzy poprzestawali na robieniu … ”dobrego wrażenia”.

Więcej informacji o systemie Seven Guard:

Z na naszej stronie internetowej – www.system7.pl

We wszelkich sprawach dotyczących kontroli i ochrony cala nasza firma pozostaje do Waszej dyspozycji.