Połączenie spółek – publikacja Planu Połączenia z załącznikami

Szanowni Państwo

W związku z planowanym połączeniem spółek System 7 Security Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Seven System Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492  par. 1 pkt. 1 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, na podstawie art. 500 § 21 ww. ustawy zarządy obu łączonych spółek niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych Plan Połączenia wraz z załącznikami. Dokumenty te będą dostępne na stronach internetowych obu łączących się spółek do momentu zakończenia zgromadzeń wspólników na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu, zaplanowanych na dzień 17 grudnia 2021 roku.

Plan połączenia

Załącznik nr 1_uchwała spółki przejmowanej

Załącznik nr 2_wycena spółki

Załącznik nr 3_oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej

Załącznik nr 4_oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej

Załącznik nr 5 _uchwała spółki przejmującej

Posted in Bez kategorii